Propolis

Propolis

Propolis ze świeżych zbiorów z 2018r.